اعلام آمادگی ارایه مقاله
1399/06/25

قابل توجه پژوهشگران ارجمند
بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس تعدادی از سخنرانان کنفرانس ارز بین دارندگان مقاله پذیرفته شده برای ارایه شفاهی انتخاب می شوند. جهت شرکت در آیین انتخاب سخنرانان مزبور، لطفا در اسرع وقت و دحداکثر تا ساعت 22 امشب نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام و یا در صورت پرداخت تعرفه ها مراتب اعلام آمادگی جهت سخنرانی به خط واتساپ/ تلگرام 09054835293 اعلام نمایید.