كنفرانس هاي معتبر

 پذیرش فوری انواع مقالات علمی، پژوهشی و ترویجی  در مجموعه رشته های مدیریت ؛ علوم انسانی و مهندسی؛ به منظور استفاده اعضاي محترم هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان تحصيلات تكميلي و كاركنان دولت و بخش خصوصي از امتيازات پژوهشي كنفرانس هاي زير معرفي مي شوند.

- سومين كنفرانس بين المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري وحقوق www.iicmo.ir  ثبت نام كنيد!
- هشتمین همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران www.6iicmo.com ثبت نام كنيد!
- سومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي www.icocs.ir  ثبت نام كنيد!
-عضويت در كانال همايش: @modiratmodaber

دبيرخانه كنفرانس با شماره تماس 02144861157 و خط همراه/تلگرام /واتساپ 09054835293 آماده پاسخگويي به سوالات احتمالي مي باشد.